S__56639492.jpg

S__56639499.jpg

S__56639501.jpg

    原先設計師打算工業風使用亞管直接不烤漆下去製作,(後來還是請油漆上了黑色)

      之後在框內置入強化透明玻璃與復古花紋與小方格玻璃做搭配

S__56639496.jpg

    全站熱搜

    鐵工小郭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()